Miyerkules, Marso 7, 2012

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG IGLESIA NA IPINAKIKILALA NG BAGONG TIPAN

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG IGLESIA NA IPINAKIKILALA NG BAGONG TIPAN: Ni Greg F. Nonato "Sa harap ng napakaraming iglesia sa kasalukuyan, dapat magpakatino at magpakaingat ang tao sa pagpili ng kaniyang aa...
___________________________________________________________________________

Links:

Question List
Study Iglesia Ni Cristo
Pasugo
Iglesia Ni Cristo and the Bible
ComparativeBibleStudyLessons.com
UniqueBibleStudy.com
GEM TV 
___________________________________________________________