Miyerkules, Marso 7, 2012

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG MALAKING KINALAMAN NG KAHALALAN SA KALIGTASAN

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG MALAKING KINALAMAN NG KAHALALAN SA KALIGTASAN: Ni Mathusalem V. Pareja KAHALALAN O KARAPATAN sa pagsasagawa ng tunay na paglilingkod sa Diyos at sa pagtatamo ng kaligtasan sa Araw ng P...
_________________________________________

Links:

Question List
Study Iglesia Ni Cristo
Pasugo
Iglesia Ni Cristo and the Bible
ComparativeBibleStudyLessons.com
UniqueBibleStudy.com
GEM TV 
________________________________