Miyerkules, Marso 7, 2012

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG KINIKILALA NG DIYOS NA KANIYANG MGA ANAK

Ni Greg F. Nonato ANG KARANIWANG PANINIWALA ng marami, lahat ng tao ay mga anak ng Diyos dahil silang lahat ay Kaniyang nilalang....
______________________________________________
 
Links:

Question List
Study Iglesia Ni Cristo
Pasugo
Iglesia Ni Cristo and the Bible
ComparativeBibleStudyLessons.com
UniqueBibleStudy.com
GEM TV 
______________________________________