Martes, Disyembre 20, 2011

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG PAGLILIGTAS AYON SA KATUWIRAN NG DIYOS

Ang Kahalagahan ng IGLESIA NI CRISTO: ANG PAGLILIGTAS AYON SA KATUWIRAN NG DIYOS:

 Ni Leopoldo L. Guevarra MARAMING KURU-KURO ang ating naririnig kapag ang paksa ng usapan ay kaligtasan ng kaluluwa pagdating ng Araw ng P..

__________________________________________________________________________________
Links:

Question List
Study Iglesia Ni Cristo
Pasugo
Iglesia Ni Cristo and the Bible
ComparativeBibleStudyLessons.com
UniqueBibleStudy.com
GEM TV 
__________________________________________________________________